Životní prostředí

Podoba města, kterou Havířov nabízí, je unikátní a snadno zapamatovatelná po celém Česku. Zeleň zde byla a je prioritou. Je naším úkolem tuto podobu chránit a řádně o ni pečovat. Podpora biodiverzity a rozšiřování ploch zeleně. Rozvoj parku a volnočasových míst je jednou s našich hlavních priorit. Havířov musí zůstat zelený, odolnější vůči klimatické změně, pro to budeme dále podporovat retenci a zasakováni vody, podpoříme zelené střechy a také ochladíme Havířov a zlepšíme klima rozšířením zelených ploch.