Tuleja Pavel

Akademik, ekonom a politik. V pozici akademického pracovníka působím od roku 1997 na Slezské univerzitě v Opavě, respektive její Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Dá se říci, že s univerzitou jsem spojil v podstatě celý svůj dosavadní profesní život. Nejprve jsem zde začínal v pozici asistenta a následně se stal vedoucím katedry, děkanem Obchodně podnikatelské fakulty a v současném době působím v pozici rektora Slezské univerzity. Tuto pozici budu zastávat do 28. února 2023, kdy končí mé druhé funkční období. Na univerzitě se kromě manažerské práce věnuji také výuce předmětů zaměřených na problematiku teoretické ekonomie a veřejné ekonomie. Z výše uvedeného je zřejmé, že mým odborným zaměřením je ekonomie, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Dlouhodobě působím v pozici předsedy správní rady zapsaného ústavu UnikaCentrum a od dubna letošního roku také jako předseda dozorčí rady OKD.

Od roku 2020 jsem také členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a v rámci této své činnosti působím také jako předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje, místopředseda komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání rady kraje a člen výboru finančního zastupitelstva kraje. 

V případě svého zvolení do zastupitelstva Statutárního města Havířov bych se chtěl, v souladu se svým odborným zaměřením, soustředit zejména na problematiku hospodaření s veřejnými zdroji, rozvoj a spolupráci při realizaci velkých investičních projektů, a to nejen na území města Havířov, ale na celém území nacházejícím se mezi městy Havířov-Orlová-Karviná a v neposlední řadě, také na problematiku vzdělávání. 

Jak však všichni víme, nejen prací živ je člověk, což znamená, že také já, tak jako každý z vás, si občas potřebuji vyčistit hlavu. Pro tento restart využívám řadu možností, v jejichž rámci zpravidla kombinuji kulturu se sportem. Pravidelně tak navštěvuji divadelní představení v Národním divadle Moravskoslezském, zavítám na koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava, účastním se hudebních festivalů, přečtu si zajímavou knihu z žánru sci-fi či fantasy, potrápím své tělo s trenérem crossfitu či na pětikilometrové trati, popř. se na sport zajdu podívat do ochozů stadionu