Szturc Jan

Jsem s Havířovem a regionem srostlý. Mí předci žili v místech našeho budoucího města ještě dříve než začali už za mocnářství pracovat na zdejším uhelném dole. S krátkou přestávkou v dětství zde žiji celý život. Profesí jsem sice strojní inženýr technologického koncernu, všechen ostatní čas ale věnuji svému rodnému městu. Jsem předsedou občanské komise Podlesí, v jejímž rámci se účelně snažím řešit připomínky občanů a zároveň přinést spoustu nových nápadů, díky kterým zlepšujeme prostředí, ve kterém lidé žijí, pracují a tráví volný čas. V této souvislosti provozuji i oblíbenou stejnojmennou facebookovou stránku Havířov-Podlesí. 

Nicméně v rámci Rozvojové komise a přirozenému zájmu prosazuji také záměry a projekty mající pozitivní přínos pro obyvatele všech městských částí. Intenzivně se zajímám o historii našeho města pátráním po starých fotografiích časů dávno minulých a záznamem vzpomínek pamětníků. Navíc jako příznivec kvalitní architektury a fotografický nadšenec zachycuji i současné okamžiky proměn a dění našeho města, všední i nevšední. Díky této zkušenosti a nadšení spolupracuji s městskou knihovnou při tvorbě havířovských publikací. 

Jako otec dvou školou povinných dcer ujal jsem se také pořádání oblíbeného dětského cyklistického závodu Na kole pro radost. S rodinou rádi poznáváme naši republiku a kraje nám tak dějinně a kulturně blízké, byť dnes již za hraniční čárou. I tam hledám inspiraci a nacházím nápady pro inovátorské realizace v našem městě. Zvláště v přeshraniční spolupráci v rámci česko-polského Slezska vidím také velký potenciál rozvoje a zvýšení atraktivity Havířova a našeho regionu pomocí partnerských projektů.