Smart city a inovace

Budeme maximálně využívat synergií s digitálními službami státu. S využitím identitních prostředků a digitálních podpisů vytvoříme podmínky pro digitalizaci smluvní agendy města. Budeme podporovat rozvoj digitální technické mapy a jejich dalších datových vrstev, které mohou výrazně přispět k přehledu o sítích dopravní a technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, elektřina, optické kabely atd.), ale také o dalších údajích, které jsou nezbytné pro jejich řádnou správu a rozvoj v Havířově.