Školství

Učitel je v prvé řadě profesionál. Podpora manažerského a odborného růstu ředitelů a učitelů je jednou z klíčových podmínek úspěchu. Vytvářejme jim takové podmínky, aby mohli v klidu vykonávat svou práci. Základem je pro nás pestrá nabídka a kvalitní vzdělávací prostředí. Žáci i učitelé musí do školy chodit rádi. Budeme podporovat rozmanitost vzdělávání a nabídku všech druhů poskytovatelů na území města. Chceme zajisti dostatečné kapacit škol a školek. Budeme dále pokračovat v rekonstrukci školních jídelen, tělocvičen a hřišť. Kapacita škol a jejich materiálně technické zajištění musí pružně reagovat na vývoj počtu žáků a studentů v jednotlivých lokalitách města. Pro zdravý a harmonický rozvoj mládeže je nutné intenzivně spolupracovat jak se sportovními kluby, tak s kulturními institucemi a vytvořit podmínky pro efektivní sdílení školní a sportovní infrastruktury.