Šillerová Eva

Od roku 2014 jsem zastupitelkou města Havířova, kde působím jako předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Havířova a členka komise rady města Havířova pro životní prostředí. Obě tyto oblasti jsou mi velmi blízké. Vystudovala jsem veřejnou ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně a ekonomice se věnuji i v praxi v rámci řízení naší rodinné firmy, která má už dnes světový dosah. Potřeba ochrany a rozvoje životního prostředí je pro mě samozřejmostí. Poslední roky se aktivně věnuji včelaření, které pro mě bylo prvně obávanou činností, ale dnes je to jeden z mých koníčků. Aktivně usiluji o rozvoj zeleně, parků, lesoparků, ale také o úpravu dvorových částí v našem městě. Jako aktivní a zodpovědný pejskař se snažím naslouchat požadavkům a připomínkám majitelů psů v Havířově a snažím se pomoci s hledáním řešení.

V Havířově jsem se narodila, žiji zde celý život a přes 20 let bydlím v naší krásné části Havířov-Životice. Spolupracuji s občanskou komisí místní části Životice a vím, že je důležité bojovat za okrajové části města a to také dělám. Ráda bych pokračovala v práci pro naše město a pomáhala ho tak i nadále rozvíjet.

Jsem ale také hlavně máma dvou úžasných chlapců a tak je pro mě velmi důležitá úroveň našich škol a školek, dostupnost mimoškolních aktivit a vybavenost hřišť. Nechci, abychom se museli nejen o své děti venku bát a chci pomáhat ve vytváření bezpečných podmínek pro život. Kdo mě zná, tak ví, že jsem hodně aktivní člověk, jsem moc ráda v přírodě, s rodinou či se psem, miluju sporty mnoha druhů a obdivuji umění. Jsem spíše diplomat, než politik; raději pracuji, než slibuji.