Senioři a sociální péče

Seniorům vděčíme za to, v jakém městě nyní žijeme. Jsou to naši rodiče a prarodiče, kteří celý život pracovali. Proto je pro nás důležité mezigenerační soužití. Chceme zajistit důstojnost pro naše nejstarší obyvatele. Pro ty, o které se nemůže postarat rodina, musí být připraven kvalitní sociální a zdravotní systém.