Rozvoj města

Chceme rozvíjet město pro zlepšení kvality bydlení a života obyvatel, nikoli na jejich úkor. Naším cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj při zachování stávající kvality bydlení. Naše město se mění a vyvíjí. Konečně se nám podařilo opravit přednádraží a vytvořit tak krásnou vstupní bránu do našeho města. Finišujeme s výpravní halou, stavíme dětská hřiště i parkoviště, ale stále je třeba vyřešit dost problému či nedostatku, které se pojí s koncepcí moderního města navazující na územní plán a plán městské mobility.