Přívětivý úřad

Otevřený a transparentní magistrát. Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání. Budeme oporou znevýhodněným skupinám obyvatel. Zlepšíme informovanost o možnostech podpory, propojíme a optimalizujeme služby města Havířova.