Odpadové hospodářství

Chceme, aby na základě potřeb města a občanů vznikl koncept trvale udržitelného rozvoje s využitím technologií pro zkvalitnění života a vyšší konkurenceschopnosti městských služeb tak, aby město bylo připraveno na zavedení vyššího stupně cirkulární ekonomiky.