Pro obchvat Havířova najdeme rozumné řešení

13.09.2022

Obchvat Havířova se řeší už bezmála třicet let. I přesto, že je prakticky od počátku zaveden v územním plánu, stále budí vášně. Jedna část veřejnosti volá po jeho okamžité výstavbě, druhá obchvat považuje za zbytečný. Můžete se spolehnout, že i v tomto případě se budete řídit heslem "Dobrý tým, rozumná řešení". Pokusíme se najít takovou variantu, aby byli spokojeni všichni obyvatelé Havířova.

Příprava projektu běží od roku 2012 a teprve nyní se dostává do fáze, kdy Ředitelství silnic a dálnic předkládá projekt k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Mezitím se stalo hned několik zásadních věcí. Byla například zpracována technicko-ekonomická studie a plánovaná výstavba obchvatu se rozdělila na dvě etapy.

První etapa začíná při křížení Ostravské ulice s odbočkou na Šumbark, pokračuje pod kruhovým objezdem, dále po Orlovské ulici až do Prostřední Suché. Na této trase se má nacházet pět mimoúrovňových křížení, které zásadním způsobem ulehčí dopravě v Havířově. Benefitem bude pochopitelně také zvýšení bezpečnosti. První etapu téměř nikdo nerozporuje a na výstavbě panuje všeobecná shoda. Proto věříme, že se vše podaří bez problémů posunout do schvalovacího procesu.

Pro občany Havířova, kterých se výstavba prvního úseku dotýká, je nejhorší nejistota, zda dojde nebo nedojde k její realizaci. Zda budou jejich pozemky vykoupeny, zda mají investovat do svých stávajících nemovitostí. Na tyto otázky je potřeba jasně odpovědět. My uděláme vše proto, aby se tak stalo co nejdříve.

Druhá etapa obchvatu Havířova podle dosavadního plánu začíná v Prostřední Suché, pokračuje přes Životice, kde je plánováno mimoúrovňové křížení se současnými silnicemi. Obchvat následně zamíří přes Těrlicko až do Třanovic, kde se napojí na stávající dálnici D48.

Na druhé etapě shoda nepanuje, právě naopak. Podpořili jsme proto starostu Horní Suché Jana Lipnera, který navrhl prověření alternativních tras právě přes Horní Suchou, Albrechtice nebo Stonavu s možností napojení na dálnici D48 v Českém Těšíně. Již v minulosti jsme vedli úspěšná jednání s ministerstvem dopravy. Nyní máme vlastního ministra dopravy Martina Kupku z ODS a můžete se spolehnout, že SPOLU najdeme řešení i pro obchvat.