Nenechte se strašit odpojením od tepla!

13.09.2022

Kolem společnosti ENVEZ, která je společným podnikem ČEZ ESCO a města Havířova, koluje mnoho fám a dezinformací. Některé je potřeba uvést na pravou míru. Zásobování města teplem pro zhruba 20 tisíc domácností řeší a bude i nadále řešit stoprocentně městem vlastněná Havířovská teplárenská společnost.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Společnost ENVEZ byla založena před světovou energetickou krizí, kterou ještě vystupňovala ruská agrese na Ukrajině, za účelem vytvoření konkurenčního prostředí v dodávkách tepla. Společnost teprve připravuje svůj dlouhodobý podnikatelský plán, který by měla představit na konci tohoto roku. Na základě vývoje cen energií na trzích očekáváme, že se společnost bude do budoucna zabývat transformací města k obnovitelným zdrojům energií.

Havířov se potřebuje zaměřit na změnu. Svět se změnil, my musíme taky. A proto chceme zacílit na výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických panelů na všech střechách a brownfieldech, na výstavbu elektronabíječek na parkovištích, případně na výrobu vodíku. Je třeba začít vytvářet síť komunitní energetiky tak, abychom snižovali závislost na energetických trzích. Spojením Havířova a ČEZ ESCO ve společnosti ENVEZ získáváme silného partnera pro realizaci výše uvedených vizí.