1. Rodiny jsou pro nás na prvním místě

Budeme i nadále modernizovat školy a školky. Budeme podporovat sportovní kluby i spolky, aby mohly nabízet maximální množství volnočasového využití pro děti i mládež. Prioritou jsou pro nás moderní a dostupná dětská hřiště a sportoviště, a to ve všech částech města. Zajistíme také dostupné bydlení pro mladé rodiny.

2. Vyřešíme nedostatek zubařů

Nedostatek zubních lékařů trápí téměř celou Českou republiku a výjimkou není ani Havířov. Uděláme vše proto, abychom tento problém vyřešili. Naši prioritou je zřízení městské zubní ordinace, do které plánujeme přilákat lékaře, kteří už svou zubařskou praxi ukončili. Do Havířova také chceme přilákat absolventy stomatologie, kterým nabídneme výhodné podmínky, aby své ordinace otevřeli v našem městě. Nabídneme jim například volné nebytové prostory v budovách Městské realitní agentury.

3. Havířovské parky nenecháme ležet ladem

Havířov je město zeleně a proto budeme i nadále rozvíjet naše parky a lesoparky. Podařilo se nám například získat dotaci na rekonstrukci parku za kulturním domem Radost. Už příští rok v něm vybudujeme nové chodníky, hřiště pro malé i větší děti a upravíme zeleň. Samozřejmostí bude zachování kašny i parkovacích míst. Můžete se také spolehnout, že už konečně něco uděláme se Stromovkou. Budeme i nadále sázet motýlí louky i trvalkové záhony

4. Energetickou soběstačnost bereme vážně

Svět se změnil, my musíme taky. Chceme vyrábět elektřinu pomocí fotovoltaických panelů, které umístíme na střechy všech budov v majetku města. Necháme prověřit také možnost výroby energií pomocí důlní vody nebo vodíku. Začneme vytvářet síť komunitní energetiky tak, abychom postupně snižovali závislost na energetických trzích.

5. Na pracovní místa myslíme

V lokalitě označované jako Burianka za bývalým dolem Dukla vybudujeme druhou průmyslovou zónu, která bude primárně zaměřena na cirkulární ekonomiku a odpadové hospodářství. Jako první plánujeme postavit Centrum pro zpracování komunálního odpadu, který vybuduje společnost CEVYKO vlastněná městem Havířov a dalšími desítkami měst a obcí. Firma pro tento projekt už v lokalitě část pozemku koupila. Další plochy v nové průmyslové zóně plánujeme nabídnout firmám s podobným zaměřením.

6. Postavíme další parkovací místa

Časy, kdy ulicí projela dvě auta za den a děti si hrály přímo na ulici, jsou pryč. Počet aut ve městě stoupá a řidiče trápí zejména parkování. Za poslední čtyři roky jsme vybudovali 1000 parkovacích míst a budeme v tom pokračovat. Do roku 2026 postavíme minimálně další tisícovku. Najdeme vhodná místa pro parkovací domy. Zasadíme se o rekonstrukci asfaltových povrchů v areálech garáží

7. Mimořádná doba si žádá mimořádná řešení

Chceme připravit a prosadit systém mimořádných voucherů v hodnotě 6000 Kč pro každé havířovské dítě ve věku 3 až 18 let pro tento školní rok. Chceme ulehčit rodičům v době růstu životních nákladů, aby jejich děti mohly chodit do skautu, ZUŠky nebo třeba na sportovní kroužky. Chceme zabezpečit zdravý životní styl i správné návyky dětí, podpořit rodiče, spolky a kluby. V těžké době musíme investovat do lidí, a to hlavně dětí. Ne do betonu.